نرم افزار ultral iso برنامه ای است که برای اجرای نرم افزار حسابداری رافع 6 مورد استفاده قرار می گیرد . آموزش تصویری و نحوه نصب آن به صورت گام به گام و تصویری آماده شده است .

 

 

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید .

مرحله 1 :

 

مرحله 2 :

 

مرحله 3 :

 

مرحله 4 :

 

مرحله 5 :

 

مرحله 6 :

 

مرحله 7 :

 

مرحله 8 :

 

مرحله 9 :

 

مرحله 10 :

 

مرحله 11 :

 

مرحله 12 :

 

مرحله 13 :

 

مرحله 14 :

 

مرحله 15 :

 

مرحله 16 :

 

مرحله آخر :