یك منوی زیبا در وبلاگمنو برای سایت همانند منوهای فلشنمایش ساعت و تارخ در نوار وضعیتتاریخ میلادی به زبان فارسی برای وبلاگنمایش آی پی سیستم بازدیدكنندهسخنگو برای وبلاگها با امكان صحبت و خوش آمدگویی و معرفی

 بخش های مختلف وبلاگ به كاربرانارائه یك پیغام در زمانی از روزباز شدن سی دی رام به هنگام ورود به وبلاگلرزش صفحه به مدت 2 ثانیهنمایش ساعات مختلف جهاندرست كردن یك تکست باكس در وبلاگانتخاب رنگ پس زمینه ب صورت تصادفیانتقال جالب بازدیدكننده به یك صفحه جدیدپخش موزیك همراه با دكمه های كنترلجعبه لینك همراه با دكمه های انتخاب.:: This Package Designed By MIDORI ::.